Utbildning i HAP och CPU

Kursstart i höst för utbildning i HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och CPU (Cannabisprogram för ungdomar); 

Eskilstuna den 17 - 18 november med uppföljning den 27 januari.

 Läs mer om innehåll och praktiska frågor  i bifogade fil.

Filer: