Utbildning i HAP och CPU

Kursstart i mars 2023 för webbaserad utbildning i HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och CPU (Cannabisprogram för ungdomar); 

 Läs mer om innehåll och praktiska frågor  i bifogad fil.

Filer: