Utbildningar i HAP och CPU

Kursstarter i höst för utbildning i HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och CPU (Cannabisprogram för ungdomar);

- Webbutbildningar med start 7 september samt 6 oktober. För frågor kontakta kursledare Amelie Andersson, amelie@amelieutbildning.se eller tel tel 0708-62 44 92.  Läs mer om innehåll och praktiska frågor  i bifogade filer.

 

Filer: