Utbildningar i HAP och CPU

Kursstarter för utbildningar i HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och CPU (Cannabisprogram för ungdomar);

- Jönköping 4 - 5 maj med uppfölningsdag 2 juni. Utbildning på plats, alla dagar 8.30 - 16.30. För frågor kontakta kursledare Sussanne Ljungberg, e post sussanne.ljungberg@jonkoping.se tel 070-3120347. Anmälningslänk här

- Webbutbildning med start 7 september. För frågor kontakta kursledare Amelie Andersson, amelie@amelieutbildning.se eller tel tel 0708-62 44 92.  Läs mer om innehåll och praktiska frågor  i bifogad fil.

 

Filer: