Bli medlem

För att bli medlem krävs att att man arbetar med eller står i begrepp att börja med behandlingsarbete särskilt inriktat på cannabisproblematik och vill ta del av och dela med sig av erfarenheter av detta arbete. 

Medlemsskapet är gratis och nätverkets arbete bygger på deltagarnas engagemang att bidra till utveckling av vård och behandling för personer som har cannabisproblematik.

Skapa ett konto