Om Cannabisnätverket

Nätverket vänder sig till behandlare som arbetar med särskilt fokus på cannabisproblematik. Behandlingsmottagningar från hela landet deltar. Nätverket startade 2000 och har under åren vuxit från ett 30-tal personer till över 1000 medlemmar.

 

Syftet med nätverket

  • att utbyta praktiska och kliniska erfarenheter mellan behandlare/behandlingsenheter som arbetar med särskild inriktning cannabis
  • via metod- och kompetensutveckling säkerställa kvalitén i behandlingsarbetet för de som arbetar med denna typ av behandling
  • initiera och påverka så att fler får möjlighet till god vård och behandling
  • samordna utvärdering

 


Nätverkskonfere​nser

Nätverket har sedan starten år 2000 anordnat  årliga nationella nätverkskonferenser. Konferenserna vänder sig till medlemmar i nätverket och bygger på att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter av behandlingsarbete.

För att bli medlem i nätverket, gå till Ditt konto för att registrera dig.

Frågor om nätverket? Kontakta Christer Åkerlund ,christer.akerlund@eskilstuna.se eller Sophie Andersson, sophie.andersson@ljungby.se