Öppenvården Freja Kalix Kommun

Öppenvården Freja

Öppenvårdsinsatser är ett samlingsbegrepp för de insatser som är riktade till barn och unga, deras familjer samt vuxna. I Kalix är det kommunens öppenvård Freja som arbetar med detta.

Freja arbetar främst på uppdrag från socialsekreterare på individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet samt vuxenenheten, men de har även uppdrag från arbetsgivarenheten på Kalix kommun samt från lokala privata företag.
Alla uppdrag som kommer från en socialsekreterare är alltid behovsprövade och utgår från den enskildes eller familjens behov eller förutsättningar. Detta betyder att en utredning har gjorts med den enskilde eller familjen för att utreda vilka dessa behov och förutsättningar är.
HAP/CPU, Återfallsprevention, MET, MI, Drogtester, Öppentider 8-17

Datum: 

tisdag, december 12, 2017

Address: 

Centrumvägen 54
95232 Kalix
Sverige

Telefon: 

092365000

Kommun: