Öppenvården Kumla Kommun

Kumlas öppenvård är socialtjänstens utförare av hjälpinsatser. Vi erbjuder råd och stödsamtal men även behandlingsarbete i form av riktade insatser (bistånd) efter utredning av socialproblematik. Vårt arbete med missbruk och beroende av Cannabis utgörs av HAP (Hasch Avvänjnings Programmet). Hos oss riktar sig HAP till ungdomar och unga vuxna. För den som är något äldre erbjuder vi kontinuerligt behandlingsstöd via verksamheten Stegen i grannkommunen Hallsberg. Där arbetar man via 12stegsmodell i behandling av beroende och missbruk.
HAP- ledare, 070-558 18 08 (Mats E. Ola B)

Address: 

Torget 1
692 80 Kumla
Sverige

Telefon: 

019-58 80 00