Öppenvården Smedjebackens Kommun

Har du problem med alkohol, narkotika eller andra droger?

Socialtjänsten kan erbjuda Dig hjälp och stödinsatser, exempel:

kartläggnings- och diagnosverktyg ADDIS (Alkohol Drug Diagnos InStrument) och ASI (Addiction Severity Index)
MI-samtal (Motiverande intervju)
BSF-samtal (Beteende Samtal Förändring)
intensivstödstödjare
motivationsgrupp
VALET - behandlingsgrupp
återfallsprevention
alkoholterapeut

Address: 

Centrumhuset Vasagatan 14
77781 Smedjebacken
Sverige

Telefon: 

0240-660335