All teamet/ All villan Spånga

Spånga-Tenstas öppenvård för missbrukare. Vi erbjuder ett strukturerat miljöterapeutiskt program. Motivationsgrupp, återfallsprevention, arbetsträning, arbetskonsulent, anhörigstöd, KBT- samtal och HAP. Bemanningen i villan varierar, men telefontid må-to 08.00-16.50 samt fr 08.00-16.15

Address: 

Spånga kyrkväg 438
163 56 SPÅNGA
Sverige

Telefon: 

08-508 03 356