Bjuvs öppenvårdscentra

Vi är en öppenvårdsenhet som bistår Bjuvs kommun både med serviceärenden och ärenden på bistånd. Vi är 6 personer som jobbar här varav 2 är riktade mot mindre barn och deras familjer, 2 som är riktat mot ungdomar och deras familjer och 2 som är riktat mot vuxna med bl.a. missbruksproblematik. De som arbetar med vuxna tillhör en annan enhet i kommunen (arbete- och tillväxtenheten).
Vi har öppen måndag-fredag 8-17. Vi erbjuder föräldrastödsprogram, familjesamtal, motiverande och stödjande samtal. Vi har vid några tillfällen arbetat med HAP riktat mot ungdomar.

Datum: 

torsdag, mars 2, 2017

Address: 

Solgatan 5 g
267 31 Bjuv
Sverige

Telefon: 

042-4585115

Kommun: