Familjeenheten Stjärnan

Familjeenheten Stjärnan är Individ och Familjeomsorgens öppenvård riktad till familjer med barn mellan 0-21 år.
Arbetet med Cannabis är en del i Stjärnans verksamhet
Tjänster som erbjuds är:
-Rådgivning eller behandling för den som röker cannabis ex i form av Haschavvänjningsprogrammet och Återfallsprevention.
-Rådgivning eller stöd för anhöriga till någon som röker cannabis samt till föräldrar som är oroliga och vill veta mer.
-Råd och information om Cannabis till skolpersonal, fritidsgårdar m.fl
- Förebyggande arbete kring Cannabis tillsammans med skola, fritid och polis.
-Drogtester

Stjärnan har en öppen telefontid mån-fre 8.30 - 15. Enskild kontakt bokas enligt överenskommelse

Address: 

Värendsgatan 12C
342 80 Alvesta
Sverige

Telefon: 

0472-15441