Flöjtgatans servicebostäder

Flöjtgatans servicebostäder är en vård- och omsorgsverksamhet där personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionshinder bor. Bland de boende kan finnas personer med missbruk/beroende. Verksamheten har personal på plats årets alla dagar mellan 08-22. Verksamheten arbetar normalt sett inte aktivt med cannabisfrågor men kan nu i och med att vi har personal med Haputbildning erbjuda stöd och hjälp åt dem som behöver.

Address: 

Box 6036
580 06 Linköping
Sverige

Telefon: 

013-205555