Humana, Individ & Familj/Samsjuklighet och beroende

Institutionsvård för personer med en eller flera psykiatriska problematiker, ibland i kombination med missbruk. Vi erbjuder utredning, behandling och rehabilitering inom psykiatri/missbruksvård. Behandlingen är i grunden KBT- baserad, men innehåller även delar av miljöterapi mm. Exempel på behandlingsinsatser: Haschavvänjningsprogrammet, Återfallsprevention, ADHD- terapi för vuxna, Ångestskola, Community Reinforcement Approach (CRA), KBT- terapeut, MI- samtal, Sorgebearbetning, Ett Självständigt Liv (ESL), Arbetsminnesträning mm.

Vi arbetar med flera olika professioner i behandlingen, bl.a Psykolog, Arbetsterapeut, Psykiatriker, Behandlingsassistent, Socionom etc.

Vi jobbar också med att skapa en strukturerad och skyddad boendemiljö med stora inslag av ADL- träning och Sysselsättning (har en egen daglig verksamhet) i kombination med både medicinsk och psykosociala behandlingsinsatser.

Address: 

Sanatorievägen 28
24335 Höör
Sverige

Telefon: 

0702577727