Iris Utvecklingscenter i Enköping

På Iris Utvecklingscenter hjälper vi människor som har problem med missbruk av olika typer. I kombination med psykisk ohälsa tar sig missbruk olika uttryck, men några exempel är ätstörningar, ångestsyndrom, depressioner, fobier och tvångssyndrom.
Vi finns på sex orter i Sverige. I Mullsjö, Enköping och Hestra har vi heldygnsvård och i Stockholm, Göteborg och Jönköping har vi öppenvård. Iris Utvecklingscenter ägs av en stiftelse.

Address: 

Storgatan 42
74952 Grillby
Sverige

Telefon: 

0171-478040