JN Care AB

Alvstrandsgården HVB riktar sig mot ungdomar 14-18 år med socialt nedbrytande beteende. I nuläget tar vi endast emot pojkar. Vi är har hög bemanning dygnet runt. Alvstrandsgården arbetar enligt ett lösningsfokuserat och lågaffektivt förhållningssätt. All personal är utbildad i MI och lågaffektivt bemötande, detta för att undvika och minska konflikter och utbrott. Alla ungdomar har en individuell behandlingsplan. De behandlingsmodeller vi erbjuder är HAP, CRA, ÅP, rePULSE och Krim-programmet.
Restart öppenvårds målgrupp är unga vuxna mellan 18-26 år. Öppenvården har utgångspunkt i Luleå, men kan bedrivas även på andra orter. Restart öppenvård är inriktade främst mot personer med missbruk och kriminalitet. Öppenvårdsinsatserna kan bedrivas i våra träningslägenheter eller i den unges egna hem. De behandlingsmodeller som erbjuds inom öppenvården är HAP, ÅP och Krim-programmet

Datum: 

torsdag, februari 1, 2018

Address: 

Smultronstigen 4
961 48 Boden
Sverige

Telefon: 

0920-22 09 00

Kommun: