Mini Maria Stockholm

Maria Ungdomsenhet möter ungdomar upp till 20 år samt deras föräldrar och nätverk. Vi träffar ungdomar som missbrukar alkohol och narkotika eller där det bara finns misstankar och oro. Vi samverkar med landstinget. För ungdomar med cannabisberoende erbjuder vi olika insatser, bl a cannabisprogram (HAP/haschavgiftningsprogram). I cannabisprogrammet tar vi emot ungdomar upp till 23 år. Alla ungdomar har också möjlighet att träffa läkare.

Address: 

Rosenlundsgatan 44 B
118 63 Stockholm
Sverige

Telefon: 

08-508 43 710