MiniMaria i Linköping

Målgrupp: ungdomar med risk- missbruk eller beroende av alkohol och/eller narkotika i ålder 13-20 år och deras familjer.
Stöd och behandling erbjuds individuellt och/eller familjsystemiskt.
HAP erbjuds i olika former, individuellt, kortversion samt familje-HAP.
Insatsen bestäms alltid utifrån individuell kartläggning och bedömning, bland andra bedömningsformulär använder vi Ung-DOK.
Verksamheten bedrivs i samverkan mellan Linköpings kommun och Landstinget i Östergötland.
Personalen består av socialsekreterare, specialpedagog, skötare, sjuksköterska, psykolog samt konsultativ läkare. Samverkan ger oss möjlighet att erbjuda bedömningar, provtagningar samt behandlingsinsatser under samma tak.
Vi har även samarbete med polis, åklagare, socialtjänst (myndighet), Bup och Beroendeklinik.
Våra öppettider är 08.00-16.00 under sommaren och från och med 1/9-14 08.00-17.00. Vi kommer även att ha öppet två kvällar i veckan till kl. 19.00 med start under hösten, vilka dessa kvällar blir återkommer vi med info om.
Besöksadressen är S:t Larsgatan 21 och vår mottagningstelefon har nummer 013-206640, mail: minimaria@linkoping.se

Address: 

S:t Larsgatan 21
581 81 Linköping
Sverige

Telefon: 

013-206640