MiniMaria Motala

Är jag i riskzonen?

Tillvaron är sällan svart eller vit. Ofta kan det vara svårt att avgöra om man själv, eller någon man känner, har utvecklat ett riskfyllt beteende. Det är faktiskt inte alltid så som många tror; att alkohol och andra droger är något man fritt väljer att använda eller inte använda.

Du kanske använder alkohol eller andra droger för att minska din ångest?

Du kanske har börjat fundera över ditt användande och vill ha mer information?

Dina föräldrar bråkar med dig för att de tycker att du dricker för mycket?

Vem vänder vi oss till?

Du som är upp till 26 år och har frågor eller bekymmer som rör alkohol och andra droger.

Du som är orolig över att ditt barn, släkting eller kompis använder alkohol och/eller andra droger på ett sätt som är skadligt.

Du som arbetar med barn och unga vuxna och är orolig för någon ung persons användande.

För dig som vill finns det hjälp att få på MiniMaria. Du kan komma själv eller tillsammans med någon du känner.

 

Vi erbjuder bland annat:

Rådgivning och stöttning till ex. föräldrar, skola eller andra oroliga

Individuella samtal – motiverande, behandlande och återfallspreventiva.

Medicinsk och psykiatrisk bedömning och behandling

Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

Cannabisprogrammet för unga (CPU)

Funktionell Familjeterapi (FFT)

Community Reinforcement Approach (CRA)

Drogtest – då det i vårt gemensamma arbete anses verkningsfullt av både behandlare och ungdom (och i de fall den unge är omyndig; vårdnadshavare).

FöräldraStegen – en föräldracirkel om relationer, kärlek och gränser med särskild tyngdpunkt på alkohol och droger.

All kontakt med oss bygger på frivillighet och är kostnadsfri. Vi har tystnadsplikt.

Address: 

Bispmotalagatan 9
591 35 Motala
Sverige

Telefon: 

010-104 69 22

Kommun: