Missbruksmottagningen Västerås

Råd och stöd, drogtester och 12-stegsprogram Vi har öppet för dig med missbruksproblem, dina anhöriga och andra personer som är viktiga för dig.  Vi kan erbjuda:Råd och stödIndividuell samtalsbehandling Återfallspreventionsgrupper Haschavvänjningsprogram Anhörigstöd Drogtester Bedömningar på uppdrag av socialtjänsten 12-stegsprogrammet ingång 29

Address: 

Kopparbergsvägen 45
72187 Västerås
Sverige

Telefon: 

021-39 25 59