Nätverkshuset Tierp

Nätverkshuset - Kommunens öppenvård

Till kommunens öppenvård kan du komma på råd- och stödsamtal som inte dokumenteras eller journalförs. Om problemet är mer omfattande kan en utredning med hjälp av socialtjänsten vara av betydelse för fortsatt arbete och ditt eget tillfrisknande från beroendesjukdomen. Vi samarbetar med andra när vi själva saknar kompetens, vilket gör att vi aldrig står ensamma. Det gör inte du heller, om du inte vill!Verksamheten omfattas av sekretess och all personal har tystnadsplikt. All kontakt, stöd och råd är kostnadsfri.

Address: 

Bangårdsgatan 8
815 80 Tierp
Sverige

Telefon: 

0293-218000