Nexus Karlstad

Behandling i öppenvård för unga vuxna med missbruk/beroende upp till 25 år, ingen nedre åldersgräns. Anhörigstöd till familjen och andra närstående. Vi erbjuder motivationsarbete, återfallsprevention, cannabissamtal/HAP, familj- och anhörigbehandling, KBT, introduktion i 12-stegs behandling samt AA/NA, akupunktur mot abstinens -NADA. Vår behandling sker oftast i enskilda samtal och vi har öppet måndag-fredag. Kopplat till behandling på Nexus finns även möjlighet att få ta urinprov på Drogtestmottagningen i Karlstad.

Address: 

Västra Torggatan 18
65184 Karlstad
Sverige

Telefon: 

054-540 00 00 vx

Kommun: