Rådgivningsbyrån i Ystad

Rådgivningsbyrån är en enhet inom Socialtjänstens verksamhet som arbetar med missbruks- och beroendefrågor. Verksamheten är till för de med missbruks- och beroendeproblem samt deras anhöriga.

Lilla Östergatan 26 D

Address: 

Lilla Östergatan 26 d
271 80 YSTAD
Sverige

Telefon: 

0411-577377