Rinkeby-Kistamottagningen

Rinkeby-Kistamottagningen är en missbruksmottagning för boende i Rinkeby och Kista. Här finns både personal från socialtjänsten och landstinget i samma lokaler. Vi utreder behov och kan bevilja insatser mot missbruk både i egen regi (öppenvård) och på institution. Några av oss jobbar specialiserat mot unga vuxna med missbruk. I öppenvård kan erbjudas bl.a. motiverande samtal (MI), Återfallsprevention, Haschavvänjningsprogram (HAP) och lösningsfokuserade samtalsserier. Kista alléväg 3

Address: 

Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Sverige

Telefon: 

08-508 01 684