Stöd och behandling vuxen HVB- hem Villa Viva

HVB- hem Villa Viva är ett behandlingshem i Helsingborgs kommuns regi. Behandlingen riktar sig till kvinnor över 20 år med missbruk eller beroende. för att komma till oss krävs en kontakt med socialtjänsten i Helsingborg för mer info är ni välkomna att ringa

Address: 

Koppar gtan 14
25189 Helsingborg
Sverige

Telefon: 

042-107078