SYNQ ungdom Öppenvård Luleå

SYNQ ungdom är en öppenvårdsverksamhet riktad till familjer med ungdomar 13-20 år. Arbetar bland annat med missbruksbeteende och återfallsprevention. Använder oss av HAP, CRA, ACRA, CRAFT och Väckarklockan. Insats via SYNQ utifrån missbruksbeteende sker efter biståndsbeslut. Insatsen planeras utefter familjens behov och tider för träffar bestäms tillsammans med ungdomen/familjen

Address: 

Box 212, 971 07
971 07 Luleå
Sverige

Telefon: 

0920-456301