Ungdomsavdelningen Skövde

Vi arbetar med ungdomar mellan 13-20 år och deras familjer. Organisatoriskt hör vi till ungdomsavdelningens resursgrupp och är inriktade på ungdomar med risk- och missbruk (alkohol och droger). Ungdomar (och familjer) kan själva ta kontakt med oss för rådgivning och stöd eller så går kontakten genom socialsekreterarna och det blir då en beviljad insats.
Tjänster: samtal, drogtest

Address: 

Storgatan 17, 5 tr
541 83 Skövde
Sverige

Telefon: 

0500-498633