Ungdomsrådgivningen Varberg

• Beskrivning: Dricker du för mycket? • Använder du droger? • Kan du inte sluta spela? • Är du under 25 år? Ungdomsrådgivningen erbjuder råd och stöd i frågor som rör alkohol, droger eller spel samt rådgivning för anhöriga till någon som använder alkohol, droger eller spelar. Vi arbetar utifrån samtal med dig och dina närmaste. Vi tittar tillsammans på din livssituation och försöker hitta vägar till ett gott liv utan missbruk av alkohol och/eller droger. Vi använder oss av information och konsekvensutbildning samt Motiverande samtal (MI). Vi erbjuder behandling i form av Haschavvänjningsprogrammet (HAP) samt återfallspreventionsprogrammet (ÅP). Kontakta oss för mer information om programmen. Vi utför drogtester. Är du förälder och orolig för ditt barn är du välkommen att kontakta oss för rådgivning. Vi har tystnadsplikt och besöket är kostnadsfritt. Du får vara anonym om du vill. Vi finns på Bäckgatan 32, in på gården och till höger. Skyltning finns. Vi tar även emot efter biståndsbedömning av socialsekreterare vid Socialförvaltningen. Öppettider: 8:00-16:30 mån – fre, mottagning efter tidsbokning.

Address: 

Bäckgatan 32
43244 Varberg
Sverige

Telefon: 

0340-88378/88498