Ungdomsteamet Uppsala kommun

Ungdomsteamet träffar dig som är i åldern 12-20 år och dina föräldrar vid oro kopplad till alkohol, narkotika. Vi som jobbar i teamet är socionomer och sjuksköterskor, vi arbetar under sekretess och kontakten med oss är kostnadsfri. Ingen remiss krävs. Våra öppettider är vardagar 8-17. Vi erbjuder:
Telefonrådgivning (det går bra att vara anonym)
Information om alkohol/droger, dess konsekvenser och beroendeutveckling
Utredning och bedömning av missbrukets omfattning enligt strukturerad metod
Individuella samtalsprogram
Familjesamtal
Möjlighet för dig som är mellan 12-20 år, att lämna bevakade urinprover för narkotikaanalys

Address: 

Kungsgatan 57 B
753 75 Uppsala
Sverige

Telefon: 

018-7271550