Ungdomstjenesten, kristiansand hasjavvenning

Vi tilbyr/jeg jobber med:
• Individulet hasjavvenningsprogramm (etter modell av T Lunquist)
• Gruppebasert hasjavvennignsprogramm (vi har 2 kurs i året)
• Bevisstgjøringsprogram
• Kortprogram
Besøksadresse: Gyldenløvesgt 23

Address: 

417 Lund
4604 Kristiansand
Norge

Telefon: 

41600439