Vuxen och försörjningsstödsenheten, Alkohol- och narkotikagruppen (ANG)

Alkohol- och narkotikagruppen är en utrednings- och behandlingsresurs inom individ och familj (IFO) för vuxna personer 18 år och uppåt med alkohol- och narkotikaproblem. Alkohol- och narkotikagruppens uppdrag är att hjälpa vuxna med missbruksproblematik och som vill ha stöd att arbeta för en förändring.
Vi vill med vårt arbete skapa möjligheter för individen att:
• Leva ett drogfritt liv
• Få en förbättrad livskvalité
• Aktivera sina egna och externa resurser
Utifrån en utredning upprättar vi individuella behandlingsplaner som ligger till grund för den fortsatta kontakten. Arbetet sker i form av individuella samtal och möten i vardagssituationer. Vid behov samverkar vi även med andra vårdgivare/myndigheter.
Alla i Alkohol- och narkotikagruppen arbetar under sekretess.
Kontakten med alkohol- och narkotikagruppen är kostnadsfri.
Du som har frågor eller funderingar om vår verksamhet kan ringa eller besöka oss.

Du kan nå ANG-gruppen via växeln eller direkt till handläggare via de telefonnummer som finns angivna på hemsidan. Öppettider vardagar klockan 8-16 där besök tas emot enligt överenskommelse.

Address: 

Stentäppsgatan 5
711 21 Lindesberg
Sverige

Telefon: 

0581-81000