Vuxenenheten Varvet Västervik

Vi arbetar inom socialtjänsten och är en öppenvårdsenhet där vi arbetar med Behandling samt råd och stöd vid missbruk och beroende hos vuxna. Behandlingar och tjänster som vi arbetar med: ASI, MI, 12-steg, Återfallsprevention, HAP, Självkänsloprogram, Spel, NADA, Urinprovstagning, Anhörigstöd, VNR, SMADIT. Våra öppettider är Måndag – Fredag 08:00 – 16:00 Lunchstängt 12:00 – 13:00.
Enheten samtycker att stå med på Cannabishjälpen under ”hitta hjälp”
I nuläget är det tre i personalen som är utbildade och arbetar aktivt med HAP och kan erbjuda
-Rådgivning eller behandling för någon som röker cannabis.
-Rådgivning eller stöd för anhöriga till någon som röker cannabis.
-Råd och information om cannabis effekter, risker och möjliga åtgärder till lärare, elever årskurs 9 0ch gymnasiet, poliser, vårdpersonal, föreningsaktiva.
- Information eller utbildning om cannabis effekter, risker och möjliga åtgärder för grupper.

Datum: 

måndag, augusti 21, 2017

Address: 

Södra Varvsgatan 19
593 31 Västervik
Sverige

Telefon: 

0490-255225

Kommun: