Öppenvården Landskrona stad Behandlingsteamet

Behandlingsteamet är en del av öppenvården i Landskrona Stad. Vi arbetar med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, droger och läkemedel. Vi erbjuder även hjälp för spelmissbruk.
Du kan vända dig till oss om du vill veta mer eller söka hjälp och stöd. Du är även välkommen att kontakta oss för råd och stöd om du har någon anhörig eller närstående som behöver hjälp.
Öppen rådgivning
Du är välkommen att besöka Öppen rådgivning på onsdagar kl. 16.00-18.00 på Kungsgatan 13. Rådgivningen sker under sekretess och är helt kostnadsfri. Ingen tidsbokning krävs.
För kontakt och ytterligare information ring 0418-47 02 14.
Bokade rådgivningssamtal
Om du hellre vill boka ett rådgivningssamtal är du välkommen att kontakta oss på telefon 0418-47 02 14. Vi erbjuder råd och stöd i frågor som rör riskbruk, missbruk och beroende. Du kan få upp till fem enskilda samtalsträffar hos oss, utan att du behöver ansöka om bistånd. Om du/vi tillsammans kommer fram till att en längre behandlingskontakt behövs, så hjälper vi till att ansöka om detta.
Behandlingsinsatser som erbjuds i Landskrona stad
Behandlingsteamet i Landskrona stad arbetar med olika former av insatser:
- Motivationssamtal
- 12-stegsbehandling i grupp
- Återfallsprevention individuellt och i grupp
- Individuella behandlingssamtal
- Stöd till anhöriga/närstående
- Behandling individuellt och i grupp för spelmissbruk

När det gäller Cannabis specifikt så erbjuder vi förutom ovanstående nämnda behandlingsåtgärder även:
- HAP (haschavvänjningsprogram)

Att leva nära någon som missbrukar eller är beroende innebär att leva i ständig stress och oro. Missbruk eller beroende av alkohol och droger påverkar starkt hela familjen och andra närstående, både vuxna och barn.
Landskrona stad erbjuder hjälp och stöd till både vuxna och barn att hantera situationen.

Datum: 

onsdag, augusti 15, 2018

Address: 

Kungsgatan 13
261 80 Landskrona
Sverige

Telefon: 

0418-470214

Kommun: