Skellefteå 2015

Vintersim Skellefteå

Här är länkar till filmade föreläsningar i Skellefteå  

Karin Patriksson CPU i praktiken  https://vimeo.com/140761833  

Susanna Granlund o Ung hästen vi ger dig Skellefteå  https://vimeo.com/140761284

Thomas Lundqvist Neuropsykologiska effekter  https://vimeo.com/140764417

Magnus Johansson, Jenny Alpsjö o Agneta Björck Internet baserad behandling  https://vimeo.com/140766664

Ulric Hermansson Återkoppling Eskilstuna o Sammanställning Hap https://vimeo.com/140768277

Avslutning Ulric Hermansson  https://vimeo.com/140780754

Liz Bertoldsson kortidsbehandling för familjer  https://vimeo.com/141057695

 

Bifogade filer: