WHOrapporten i svensk översättning

Länsstyrelsen i Västra Götaland och CERA, centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet, har tagit initiativ till att översätta och uppdatera WHO:s rapport ”The health and social effects of nonmedical cannabis use”.

Bifogade filer: