Cannabis och psykos

En ny studie lägger till en pusselbit gällande att cannabis ökar risken för psykos.

Studien som nyligen publiceras i The Lancet, visade att personer som röker cannabis med hög koncentration av THC (>10%) löper större risk för att utveckla psykotiska sjukdomar jämfört med de som rökte cannabis med lägre koncentration (<10%). Författarna slår även fast att dagligt intag av cannabis ökade på risken att utveckla pykotiska sjukdomar.

Sammanfattningsvis är det frekvent användande, dagligt, av högpotens cannabis som är de starkaste prediktorerna för att öka risken för psykotisk sjukdom, 3,2 gånger högre risk jämfört med de som aldrig använd cannabis (kontrollgruppen).Riskökningen är på samma nivå som visades för flera år sedan i den svenska studien bland de som mönstrat.

Läs mer i bilagorna nedan, en svensk sammanfattning av rapporten samt rapporten i sin helhet.

Bifogade filer: