Manualer

Här hittar du manualer för haschavvänjningsprogrammet - HAP samt canabisprogram för ungdomar -  CPU.

Under 2019 har ett revideringsarbete gjorts gällande HAPmanualen. 

Revideringen är främst språklig, där t ex "hasch" bytts ut mot "cannabis", "missbruk" ersatts med "användning" eller "beroende" och "förlängd påverkan" används i stället för "kroniskt rus"

I arbetet har flera i nätverkets utbildargrupp bidragit med synpunkter och förslag till justeringar. Ett särskilt tack till Amelie Andersson som gjort ett omfattande redigeringsarbete. Den slutliga versionen är godkänd av Thomas Lundqvist.

 

 

Bifogade filer: