Dagkonferens om cannabis - risker och åtgärder

För dig som vill ha en bred översikt om kunskapsläget gällande cannabis. Konferensen genomförs i Stockholm den 3 februari 2023. Läs mer om program och praktisk information i bifogad fil.

Bifogade filer: